شرط بندی chain

شرط بندی زنجیره ای چیست؟ شرط بندی chain شامل چندین شرط تکی بر روی نتایج غیر مرتبط است مبلغ هر یک از شرط های تکی برابر با مبلغی است که در اولین انتخاب قرار...