مونتسه تومه مطمئن است که سرمربی اسپانیا خواهد ماند

مونتسه تومه، سرمربی زنان اسپانیا گفت که مطمئن است پس از پایان تحریم بازیکنان تیم ملی، در سمت خود باقی خواهد ماند.